skip to Main Content

Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog. Gysinge Skog bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Gysinge Skog arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft. Skogsmarken finns huvudsakligen i Mellansverige och är belägen i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län och två mindre innehav finns belägna i Hallands- och Kronobergs län.

Gysinge Skog söker
SKOGSVÅRDSANSVARIG
med intresse för analys och kvalitetsuppföljning

Har du erfarenhet av skogsvård, är strukturerad och har ett intresse för att administrera och analysera data i syfte att bidra till att öka värdet på våra skogsfastigheter? Då kan det vara dig vi söker!

Därför ska du välja Gysinge Skog
Gysinge Skog strävar efter balans mellan virkesproduktion och att konstruktivt bidra till bevarandet av mångfalden, genom att särskilt värdefulla skogar bevaras och naturvärden säkras eller återskapas i det brukade landskapet.

Vi är ett litet företag med korta beslutsvägar och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi kommer ge dig stor självständighet i ditt arbete med tillhörande mandat. Men vi förstår alla också vikten av att det är vi tillsammans som gör skillnaden, så vår lagkänsla är stark. Vi hjälps åt i alla delar om det behövs. 

Våra förväntningar på dig
Den avverkning som sker på Gysinge Skogs mark ska vara långsiktigt hållbar både till utförande och i omfattning. För att veta hur mycket skog som kan avverkas görs avverkningsberäkningar som tar hänsyn till skogens utseende idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har och det är här du kommer in. 

Som Skogsvårdsansvarig hos oss kommer du till största delen arbeta med skogsvård som innebär att följa upp verksamheten mot gällande riktlinjer och policys. Utveckla effektiva arbetssätt med fokus på kvalitet för att uppnå föryngringar och ungskog av hög kvalitet med bästa tänkbara produktionsförmåga. Det handlar om planering och beställning av skogsvårdsåtgärder, dialog med våra samarbetspartners samt registeranalys och registervård. Kvalitetsuppföljning, kontroll av underlag från samarbetspartners, klassning av inkommande fastighetsärenden och handläggning av enklare förfrågningar och akuta ärenden är andra uppgifter som ingår i denna roll.

Vad vi söker hos dig
Du har ett stort intresse för skogsvård liksom att analysera data samt erfarenhet av att jobba med skogsvård, planering eller avverkning. Det är bra om du besitter kunskaper i GIS samt behärskar excel obehindrat. 

Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning som skogsvetare, skogstekniker eller likande, alternativt har du erfarenhet som vi bedömer vara motsvarande det vi söker för att lyckas i denna roll. 

Som person är du strukturerad med en administrativ ådra. Du är van och trivs med att arbeta självständigt. Vi är ett tajt team som backar upp varandra vid behov och som ser till helheten även om vi har egna ansvarsområden. Då vi är så få är det viktigt att du också är öppen och transparent och gärna bidrar med din kompetens och erfarenhet inför beslut och utvecklingsuppdrag. 

Du kommer att tillbringa din tid både på vårt kontor i Falun och ute på våra fastigheter för att kunna föreslå och genomföra åtgärder.

Anställningen
Rollen som Skogsvårdsansvarig rapporterar till VD och ingår i vårt team om totalt fyra personer. Tjänsten är tillsvidare på heltid med placeringsort Falun. Tjänstebil ingår.

Mer om Gysinge Skog
Gysinge Skog arbetar kontinuerligt med att öka värdetillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffektivitet inom hela verksamheten. Vi värnar skogens naturgivna produktionsförmåga genom aktiv skogsskötsel med rätt trädslag för att ge bästa förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet. Gysinge Skog verkar för ett skogsbruk som binder kol och att dess virkesprodukter bidrar till den fossila utfasningen och en positiv klimatpåverkan.

Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 250 000 m³fub. Fördelningen innebär att 80 % av den uttagna virkesvolymen kommer från föryngringsavverkningar och resterande från gallring och övriga avverkningar.

Vi ägs av Tredje AP-fonden och Kåpan pensioner och vårt grunduppdrag är att öka värdet för våra ägare. 

Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan www.hanssonpartners.com senast den 22 augusti.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du har några frågor kring tjänsten.

Anna Hansson, anna@hnpar.com, 070-695 64 63

Martin Ogemar, martin@hnpar.com, 072-237 21 30

Varmt välkommen med din ansökan!

Back To Top