skip to Main Content

I våra upplåtelseavtal ställer vi krav på godkänt skjutprov på älg och björnpass. För innevarande jaktår, 2020-2021, ställer vi inte detta krav då vi bedömer att många jägare får svårt att genomföra skjutningarna och samtidigt följa rekommenderade förhållningssätt. Viktigt är dock att var och en tar eget ansvar för sin skytteträning och att man håller sitt vapen väl inskjutet.

Back To Top