skip to Main Content

Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog.

Gysinge Skog bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet.

Gysinge Skog arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft.

Skogsmarken finns huvudsakligen i Mellansverige och är belägen i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län och två mindre innehav finns belägna i Hallands- och Kronobergs län.

Gysinge Skog söker Skogsvårdsansvarig

Vi söker en Administratör till vårt kontor i Falun.
Läs mer

Om fastighetsfrågor

Om man vill komma i…

Läs mer
Back To Top