skip to Main Content

Skogsbruk

Huvuddelen av Gysinge Skogs marker ligger i områden, som brukats under mycket lång tid genom både traditionellt jordbruk, gruvdrift och ett virkesproducerande skogsbruk.

För Gysinge skog är det viktigt ha en balans mellan virkesproduktion och att konstruktivt bidra till bevarandet av mångfalden genom att särskilt värdefulla skogar bevaras och naturvärden säkras eller återskapas i det brukade landskapet.

Den avverkning som sker på Gysinge Skogs mark ska vara långsiktigt hållbar både till utförande och i omfattning. För att veta hur mycket skog som kan avverkas görs avverkningsberäkningar som tar hänsyn till skogens utseende idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har.

Back To Top