skip to Main Content

Skogstillstånd

Gysinge Skog arbetar kontinuerligt med att öka värdetillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffektivitet inom hela verksamheten. Gysinge Skog värnar skogens naturgivna produktionsförmåga genom aktiv skogsskötsel med rätt trädslag för att ge bästa förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet. Gysinge Skog verkar för ett skogsbruk som binder kol och att dess virkesprodukter bidrar till den fossila utfasningen och en positiv klimatpåverkan.

Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 250 000 m³fub. Fördelningen är att 80 % av den uttagna virkesvolymen kommer från föryngringsavverkningar och resterande från gallring och övriga avverkningar.

Total areal68 830ha
Produktiv skogsmark59 602
ha
Naturvårdsområden7 600ha
Därav frivilliga avsättningar6 000ha
Brukad areal52 400ha
Annan mark9 200ha
Årlig avverkning250 000m³fub
Föryngringsavverkning200 000m³fub
Gallring40 000m³fub
Övrig avverkning10 000m³fub
Övrig information
Medelålder47,5år
Medelålder, brukad del40,3år
Medelbonitet5,91m³sk/ha,år
Medelbonitet, brukad del6,13m³sk/ha,år
Medelvolym per hektar139,5m³sk/ha
Medelvolym brukad del per hektar136,9m³sk/ha
Back To Top