skip to Main Content

Karta

Kartor markinnehav

Kartorna visar Gysinge Skogs markinnehav (grön markering). Avvikelser kan förekomma .
Kartbilderna är fördelade över två områden där Gysinge har innehav, Mellansverige och Härjedalen.
Klicka på aktuell karta för att se den i fullskärmsformat.

Mellansverige

Karta innehav Mitt 230222

Härjedalen

Karta innehav Norr 230222

Kartor Nyckelbiotoper

Kopparberg

Ramnäs

Gysinge

Säter/Smedjebacken

Härjedalen

Kartor Naturvård orörd (NO) och Naturvård skötsel (NS)

Kopparberg

Ramnäs

Gysinge

Säter/Smedjebacken

Härjedalen

Back To Top