skip to Main Content

Vindkraft

Gysinge Skog erbjuder här en möjlighet till tidig dialog. Syftet är att Du som har synpunkter eller information om ett av våra vindområden skall ha möjlighet att delge oss detta före projektering påbörjas för en eventuell vindkraftsetablering.

 

Du har här möjlighet att lämna in synpunkter om ett visst vindområde redan innan Gysinge Skog har tecknat avtal med en projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering inom vindområdet kommer vi att sammanställa synpunkterna och lämna dessa till projektören.

 

Du kan se kartor med vindområden här:

 

Hylte

 

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller mail

 

Gysinge Skog AB
Vindkraftansvarig
Kaserngården 4
791 42 FALUN

Back To Top