skip to Main Content

Vindkraft

Gysinge Skog stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk

Gysinge Skog erbjuder här en möjlighet till tidig dialog. Syftet är att Du som har synpunkter eller information om ett av våra vindområden skall ha möjlighet att delge oss detta före projektering påbörjas för en eventuell vindkraftsetablering.

Du har här möjlighet att lämna in synpunkter om ett visst vindområde redan innan Gysinge Skog har tecknat avtal med en projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering inom vindområdet kommer vi att sammanställa synpunkterna och lämna dessa till projektören.

 

Vindområden

Du kan se kartor med vindområden här:

 

Smedjebackens kommun:

Gävle-/Sandvikens kommun

Säters-/Hedemora kommun

Surahammars kommun

Gävle-/Heby kommun

 

Pågående vindkraftsprojekt

Gävle kommun: OX2 driver ett vindkraftsprojekt som delvis berör Gysinges marker.
Läs mer på OX2s hemsida: Gävle Södra – OX2

Smedjebackens kommun: OX2 driver ett vindkraftsprojekt som till stor del berör Gysinges marker.
Läs mer på OX2s hemsida: Trollugnsberget – OX2

Avesta kommun: Tekniska Verken driver ett vindkraftsprojekt som delvis berör Gysinges marker.
Läs mer på Tekniska verkens hemsida: Avesta kommun – Skansen – Tekniska verken

 

Vidare undersöker OX2 möjligheten till vindkraft på Gysinges marker i:

Säters kommun: Vindområde 9
Hedemora kommun: Vindområde 10
Surahammars kommun: Vindområde 12-17

 

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller mail

Gysinge Skog AB
Vindkraftansvarig
Kaserngården 4
791 42 FALUN

Back To Top