skip to Main Content

Fiske

Fiske

Fiskerätten är en del av äganderätten och tillhör därför i första hand fastighetsägaren. 

För att bedriva fiske krävs tillstånd från fastighetsägaren. Gysinge Skog upplåter fiske på flera olika sätt. Det vanligaste är att våra fiskevatten ingår i fiskevårdsområden där en fiskevårdsområdesförening sköter fisket. Gysinge Skog har då ett antal fiskerättsbevis som kan upplåtas till andra. Inom ett fiskevårdsområde kan allmänheten oftast också lösa fiskekort för handredskapsfiske direkt från fiskevårdsområdesföreningen.

I områden där fisket inte ingår i fiskevårdsområden är fisket antingen samfällt eller enskilt. För att kunna upplåta fiske i samfällt fiskevatten krävs att Gysinge Skog är överens med övriga delägare.

Samfällt fiske kan förvaltas av en samfällighetsförening. Är fisket enskilt så har Gysinge Skog själv full rådighet och kan upplåta det till vem som helst. Enskilt fiske är oftast upplåtet till en fiskeklubb eller motsvarande.

Back To Top