skip to Main Content

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – integritetspolicy

Vår önskan och målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
Allt som kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även bilder och ljud på och från personer kan vara personuppgifter. Även olika slags elektroniska identiteter, också krypterade, som till exempel IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR gäller i hela EU på en enhetlig och likvärdig nivå och är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. D

Behandling av personuppgifter 
Gysinge Skogs behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.
Om du har skyddade personuppgifter måste du upplysa oss om detta i samband med att vi tar del av och behandlar dina personuppgifter.

När du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet. När du tecknar ett avtal med oss, t.ex. ett nyttjanderättsavtal, kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi använder personuppgifterna uteslutande för administration av avtalet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och följa gällande lagar. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter komma att inhämtas från offentliga register.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk. Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Gysinge Skog ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Kakor (Cookies)

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa används till och hur de kan undvikas.

En kaka är en liten textfil som lagras på din dator av webbläsaren och innehåller information. Vi använder kakor för att förbättra webbplatsens innehåll och tjänster för dig som besökare.

Det finns två typer av kakor:
• Den ena typen, som kallas för permanent kaka, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

• Den andra typen kallas tillfällig kaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Tillfälliga kakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker lagra en kaka på din dator. Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Genom att samtycka till lagring av kakor och användning av den här webbplatsen godkänner du vår behandling av dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

Personuppgiftsansvarig 
Gysinge Skog AB, 559164-0817, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget och på denna webbplats.

Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter eller vill ha ett utdrag på vad vi har lagrat går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post till info@gysingeskog.se eller per brev till Gysinge Skog AB, Personuppgiftsansvarig, Trotzgatan 25, 791 71 FALUN.

Back To Top